Kategori: Pratisyen

Pratisyen Doktor Maaşları

Pratisyen doktor maaşları, uzman hekimliğin bir alt kademesi olarak sayılabilir. Genelde pratisyen hekimler hastanenin bir alt basamağı olan sağlık ocaklarında çalışmaktadırlar.Tabi onlarında görev tanımları yine doktorlar ile aynı; yani insan hayatı kurtarmak ve insanlara yardımcı olmak. Pratisyen hekimler genelde anlık müdahaleden çok önleyici tedavi sağlamaktadırlar. Uzman doktorluk sıfatı alabilmeleri için Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girmeleri […]

Doktor Maaşları © 2017 Doktor Maaşları